Olennaista tietoa implanttihoidosta

Monet sairaudet vahingoittavat ja tuhoavat hampaita. Tämän vuoksi hampaita voidaan joutua poistamaan, koska ne muuten vaarantaisivat muiden jäljellä olevien hampaiden olemassaolon sekä yleisterveyden.

  • Puuttuvat hampaat voidaan korvata leukaluuhun sijoitettavilla istutteilla ja näiden päälle rakennettavilla proteesirakenteilla.
  • Istutukseen liittyvät riskit ovat nykyisin hyvin vähäisiä. Implanttien asettaminen leukaluuhun ja niiden paranemisaika on lähestulkoon kivuton ja ne ovat yli 90% todennäköisyydellä vielä kymmenenkin vuoden jälkeen toimintakunnossa.
  • Implanttien menetyksistä suurin osa tapahtuu pian implanttileikkauksen jälkeen ennen proteesirakenteiden lopullista rakentamista. Tällä tavoin menetetyt implantit voidaan korvata uusilla istutteilla.
  • Leukaluukiinnitteiseen proteesiratkaisuun päädyttäessä on hyvä huomioida seuraavat seikat:
    Istutetun hampaan tai hampaiston puhdistamiseen on kiinnitettävä jatkuvasti erittäin suurta huolellisuutta.
  • Leukaluukiinnitteinen hammasproteesi vaatii säännöllisiä hammaslääkärikäyntejä, jotta voitaisiin ehkäistä tulehdukselliset ongelmat: Tietyt rakenteet pitää irroittaa ja puhdistaa vuosittain, toisille rakenteille riittää harvemmat ”täysremontit” ja eräitä yksittäishampaita ei irroiteta lainkaan.

Hoidon suunnittelu

Aluksi kartoitetaan suun kokonaistilanne, arvioidaan luun riittävyys, otetaan tarpeelliset röntgenkuvat ja tehdään tarvittavat yleisterveydentilaan liittyvät tutkimukset leikkauskelpoisuuden määrittämiseksi. Osa tutkimuksista saatetaan joutua teettämään myös lähetteellä talon ulkopuolisessa tutkimuslaitoksessa (erikoisröntgen ja verikokeet).

Kustannukset

Useimmat implanttihoidot voidaan toteuttaa hinnaston mukaisina ”hoitopaketteina”, mutta monimutkaisimmista hoidoista laaditaan erillinen kustannuslaskelma. Kaikki hoidot laskutetaan kahdessa erässä: puolet kustannuksista implanttileikkauksen jälkeen ja puolet koko työn tultua valmiiksi.

Vuosihuollot

Implanttirakenteiden huollot ja korjaukset saattavat aiheuttaa vuosittain kustannuksia jopa 5-10% alkuperäisestä hinnasta. Mikäli huollon yhteydessä havaitaan jonkin implantin löystyneen eli olevan irtoamassa luusta, tulee se heti korvata uudella ja proteesirakenne tulee korjata uutta tilannetta vastaavaksi. Tällainen toimenpide aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Näitä kustannuksia ei korvata, koska takuu ei kuulu hoitoon vaan esineisiin. Potilasvahinkovakuutus ei myöskään korvaa menetettyjä implantteja, koska potilas ei ole tällöin vahingoittunut.

Jälkihoitoon liittyvät kustannukset tulee huomioida eikä implanttihoitoon tule ryhtyä mikäli kustannukset tuntuvat liian korkealta.

Mitä implanttileikkauksessa tapahtuu?

Implanttileikkaus tapahtuu suonensisäisessä esilääkityksessä ja paikallispuudutuksessa. Tarkat valmistautumisohjeet saa ennen toimenpidettä. Implanttileikkauksessa limakalvot avataan, leukaluu paljastetaan ja luuhun porataan reiät implantteja varten. Implantit asetetaan reikiin, jonka jälkeen limakalvot ommellaan peittämään implantit näkyvistä eli implantit jäävät kokonaan limakalvon alle paranemaan.

Huulten ja hampaiden alueen tuntohäiriöitä saattaa esiintyä leikkauksen jälkeen, nämä häiriöt kuitenkin paranevat yleensä jälkimmäiseen toimenpiteeseen mennessä. Tuntohäiriöistä on kuitenkin hyvä mainita jos niitä on esiintynyt.
Tärkeää tietää: Joskus harvoin implanttileikkauksessa ei kyetä asettamaan suunniteltua implanttia esim. luun puutteen vuoksi. Tällöin leikkauksen yhteydessä pyritään tekemään luusiirre muualta leikkausalueelta. Tämä tilanne johtaa kustannusten ylittymiseen eli operaatiosta peritään normaalit leikkaus- ja tarvikemaksut (yht. n. 500-600 Euroa).

Seuraavilla käyntikerroilla: Implantit paljastetaan 3-6 kuukauden kuluttua. Toimenpide ei vaadi erillistä valmistautumista. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa ja tarvittaessa käyttäen ilokaasua rentouttamiseen eikä toimenpiteestä aiheudu merkittäviä jälkikipuja. Tarvittaessa voi ottaa reseptivapaita lääkkeitä.

Tämän jälkeen alkaa proteesin eli päällysrakenteen (hampaat) valmistaminen. Tarvitaan keskimäärin 3-6 käyntiä ennen kuin hampaat ovat valmiit. Näillä käynneillä otetaan jäljennöksiä, sovitetaan rakenteita ja lopulta valmis proteesi asennetaan koekäyttöön muutamaksi viikoksi. Sen jälkeen ruuvit vielä kiristetään ja ruuvin kannat peitetään paikkamuovilla ja annetaan kotihoito-ohjeet.

Uuteen implanttiproteesiin tottuminen voi alkuvaiheessa aiheuttaa muutamien kirjainten lausumisessa ongelmia. Ääntäminen kuitenkin normalisoituu noin puolessa vuodessa, samalla katoaa tunne ettei kieli kunnolla mahtuisi suuhun.